Tetra Pak – Štiti što je dobro

Tetra Pak je svoje poslovanje u Srbiji započeo 1963. godine sa dolaskom prve mašine za pasterizovano mleko. Kompanija je unela novine  i nove standarde u tehnologiji obrade hrane i pakovanja na našem tržištu. Od samog početka Tetra Pak brine o sveukupnom dobru za svoje kupce, zaposlene, saradnike, kao i za životnu zajednicu u kojoj svi boravimo. Doprinos ove kompanije razvoju i rastu industrije mleka i bezalkoholnih pića u Srbiji se ne može osporiti. Tetra Pak  je danas vodeći proizvođač aseptične ambalaže za mleko, sokove i nektare kod nas. Bezbednost hrane i visokokvalitetno pakovanje su uvek prioritet. Osim profitabilnog poslovanja koji je proizvod dugogodišnjeg rada i inoviranja, društveno odgovorno poslovanje je, takođe, jedna od glavnih težnji ove kompanije. To dokazuje i podrška deci u raznim institucijama u Gornjem Milanovcu i u Beogradu tokom godina.

Svoju odgovornost najviše pokazuje kroz brigu o očuvanju životne sredine.

U sastavu Tetra Pak ambalaže preovlađuje biljni material, jer biljke dok rastu  apsorbuju CO₂ čije prisustvo doprinosi uticaju na klimatske promene. Većina pakovanja sadrži više od 70% kartona od drvenih vlakana.

Teži se  upotrebi  najmanje moguće količine tankog sloja plastike u sastavu ambalaže da bi sadržaj bio bezbedan i zaštićen, i sa druge strane, uklanjanja se plastika na bazi fosila gde god je moguće.

Tetra Pak Srbija 2012. godine u saradnji sa partnerima  otvara prvo postrojenje za reciklažu višeslojne kartonske ambalaže.

Danas su njihova pakovanja napravljena od visoko kvalitetnih, jakih papirnatih vlakana koja se mogu više puta reciklirati.

Hvala Tetra Pak-u, našem godišnjem pokrovitelju na doprinosu očuvanju životne zajednice i drušvu. Poslovanje zasnovano na kvalitetu i inoviranju, u kombinaciji sa brigom o okolini se uvek prepoznaje i ceni.

Similar Posts