TIMOVI

IT

TIM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Tim za informacione tehnologije radi na identitetu naše organizacije na internetu. Stvaranje i održavanje sajtova projekata, glavog sajta, tehnička podrška i održavanje servera samo su neki od primera poslova koje IT tim predano obavlja...
Saznaj više

PR

TIM ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Tim za odnose sa javnošću predstavlja sponu između organizacije i javnosti, stvara i održava reputaciju organizacije. Neke odgovornosti PR-a su pisanje vesti, upravljanje društvenim mrežama, gostovanja u medijima, kreiranje marketing strategije projekata...
Saznaj više

PUB

TIM ZA PUBLIKACIJE

Dobar glas daleko se čuje, ali se isto tako i vidi. Pored usmenih promocija naše organizacije i projekata, za željeni efekat važna je i vizuelna promocija. Tu na čelo stupa tim za dizajn tj. publikacije.
Saznaj više

KM

TIM ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM

Tim za upravljanje znanjem neprekidno brine o prikupljanju i prenosu znanja koje posedujemo kao organizacija. Bavi se osmišljavanjem radionica i treninga kroz koje naši članovi unapređuju svoje sposobnosti i veštine.
Saznaj više

HR

TIM ZA LJUDSKE RESURSE

Tim za ljudske resurse bavi se temeljom naše organizacije - našim sadašnjim i potencijalnim članovima. Regrutovanje novih članova i njihovo upoznavanje sa postojećim kolektivom jedan su od prvih zadataka HR-a.
Saznaj više

FR

TIM ZA KORPORATIVNU STRATEGIJU

Tim koji je zaslužan za sva partnerstva organizacije sa mnogobrojnim kompanijama, državnim institucijama i organizacijama. Neki od zadataka ovog tima su obezbeđivanje novčanih i robnih sponzorstava za realizaciju projekata, kao i sklapanje godišnjih saradnji.
Saznaj više

GRANT

TIM ZA PISANJE PROJEKATA

Za obezbeđivanje eksternih sredstava koja su neophodna za realizaciju projekata organizacije pišu se projekti – grantovi, pa otuda i potiče naziv ovog tima. Kada neka državna institucija, kompanija ili asocijacija raspiše konkurs, članovi tima imaju zadatak da...
Saznaj više