Kompanije i BEST


Već dugi niz godina BEST sarađuje sa uspešnim kompanijama, kako na lokalnom, tako i na internacionalnom nivou, sa ciljem ispunjavanja svoje misije i vizije. Partnerske kompanije su prepoznale vrednosti BEST-a i zato iz godine u godinu sve više njih uspostavlja saradnju sa BEST-om na projektima kao što su sajmovi zapošljavanja, akademski kursevi, trening radionice i interne konferencije, inženjerska takmičenja i specifični projekti lokalnih grupa.

Najviši nivo saradnje ostvaruju korporativni partneri BEST-a sa kojima uspostavljamo zajedničke interne i eksterne projekte, oni uživaju najviši nivo medijske zastupljenosti na projektima, imaju puni pristup BEST Centru za karijeru kao i svim članovima BEST-a na Evropskom nivou. Preko BEST-a ove kompanije ostvaruju i direktan kontakt sa brojnim Evropskim univerzitetima, profesorima i studentima. Koorporativni partner BEST-a je Booking.com

Partneri za karijernu podršku su kompanije koje žele da promovišu svoje vrednosti, imidž i karijerne ponude učesnicima BEST-ovih projekata. Oni učestvuju na okruglim stolovima, BEST javnim dešavanjima, imaju puni pristup BEST Centru za karijeru i uživaju visok nivo medijske zastupljenosti. Partneri za karijernu podršku su Veolia, Whirpool, Fugro, Enel, P&G, Schlumberger, Airbus Group, Deutsche Bahn, Ingersoll Rand, MOL Group, Atkins, Telecom Italia, Salini Impregilo i Evropska kancelarija za patente.

Partneri BEST-a su takođe i kompanije koje pružaju podršku na raznim projektima i žele da promovišu svoj imidž i vrednosti kroz BEST. Partneri BEST-a na Evropskom nivou su Veolia Water, Bekaert i Dassault systems.

BEST kao evropska organizacija uspostavlja partnerstva i sa univerzitetima. Ova partnerstva su za nas takođe veom bitna u ispunjenju naše vizije i misije.  BEST ima internacionalnu saradnju sa univerzitetima kao što su: Vlerics Business School, Barcelona GSE (Graduate School of Business), EIT Digital, London Business School, Esmt, Koc University, Ifp school.

Lokalna BEST Grupa Beograd takođe sarađuje sa preko 40 kompanija na srpskom tržištu kao što su Coca Cola HBC, LaFarge, Devana Techologies, MadHeadGames, TELENOR, EV, i mnoge druge.