Petar Stevanović

Petar Stevanović

Koordinator za upravljanje projektima

Fakultet: Mašinski fakultet

Telefon: +381 (0)63 7581 312
Email: petar.stevanovic@BEST.eu.org