Milica Stojić

Milica Stojić

Koordinator za odnose sa javnošću

Fakultet: Fakultet organizacionih nauka

Telefon: +381 61 2338 943

Email: pr@best.rs