Marija Rajković

Marija Rajković

Koordinator za odnose sa javnošću

Fakultet: Fakultet organizacionih nauka

Telefon: +381 65 86 63 688
Email: marija.rajkovic@BEST.eu.org