Aleksandar Radojević

Aleksandar Radojević

Koordinator za korporativnu saradnju

Fakultet: Fakultet Organizacionih Nauka

Telefon: +381 60 1682 162

Email: cr@best.rs