Olivera Krnjajić

Olivera Krnjajić

Predsednik
Marija Dujović

Marija Dujović

Blagajnik
Maja Mandić

Maja Mandić

Koordinator za ljudske resurse
Marija Rajković

Marija Rajković

Koordinator za odnose sa javnošću
Dunja Olbina

Dunja Olbina

Koordinator za korporativnu saradnju