Stefan Vukomanović

Stefan Vukomanović

Predsednik
Valerija Ajković

Valerija Ajković

Blagajnik
Milica Nešković

Milica Nešković

Koordinator za ljudske resurse
Marija Lazić

Marija Lazić

Koordinator za odnose sa javnošću
Bojana Gojak

Bojana Gojak

Koordinator za korporativnu saradnju
Stefan Vučković

Stefan Vučković

Koordinator za upravljanje projektima