Marija Rajković

Marija Rajković

Predsednik
Uroš Nedeljković

Uroš Nedeljković

Koordinator za upravljanje projektima
Milica Galjak

Milica Galjak

Sekretar
Jelena Milenković

Jelena Milenković

Blagajnik
Luka Tankosić

Luka Tankosić

Koordinator za ljudske resurse
Kristina Mitrović

Kristina Mitrović

Koordinator za korporativnu saradnju
Jovana Luković

Jovana Luković

Koordinator za odnose sa javnošću