Dragana Šindić

Dragana Šindić

Predsednik
Marko Slavković

Marko Slavković

Sekretar
Ana Božić

Ana Božić

Blagajnik
Nikola Mladenović

Nikola Mladenović

Koordinator za ljudske resurse
Natalija Srećković

Natalija Srećković

Koordinator za odnose sa javnošću
Aleksandra Tešić

Aleksandra Tešić

Koordinator za korporativnu saradnju
Petar Stevanović

Petar Stevanović

Koordinator za upravljanje projektima