BEST Design Week 2011. godine

“BEST Design Week” je seminar dizajna i brendiranja koji se održao u Beogradu od 12. do 17. decembra 2011. godine, u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope – BEST Beograd. BEST Beograd je 2011. godine pokrenuo saradnju sa međunarodnom školom za edukaciju i informatiku ITAcademy u orhanizovanju projekta “BEST Design Week” u nameri da se saradnja nastavi u narednim godinama.

Tokom pet dana trajanja seminara, studenti svih tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu su imali priliku dasteknu znanja iz oblasti brendiranja, ali i da savladaju rad u softverskim programima za dizajn. Na taj način, seminar je obuhvato oblast obrade fotografija i dizajn publikacija. Best Design Week je podstakao studente da rade na sopstvenom usavršavanju u oblastima koje na svojim studijama nisu u mogućnosti da usavrše.

Glavni organizator projekta je bila Milica Radović, Koordinator odnosa s javnošću – Marija Bokić i Koordinator akademskog dela – Vladimr Stašić. Projekat je podržao Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd.