BEST Design Week 2010. godine

“BEST Design Week”, seminar dizajna i brendiranja, nastao je u septembru 2010. godine kao potreba studentske organizacije BEST Beograd da usavrši svoj kadar u sferi publikacija i vizuelnog identiteta koji je započinjao rad na velikim projektima kao što su ”JobFair – Kreiraj svoju budućnost”, u saradnji sa studentskom organizacijom EESTEC, i 29. Evropskoj konferenciji studenata tehnike.

Seminar je sveukupno trajao 8 dana, od toga 7 radnih, i sastojao se iz teorijskog, softverskog i praktičnog dela. Teorijski deo je obuhvatao treninge iz vizuelnog identiteta, brendinga, dizajna publikacija i smernica u dizajnu, pravilnog slanja poruka putem vizualizacije, web dizajna i logo dizajna. Softverski deo je omogućio učesnicima da savladaju rad u različitim softverskim programima za dizajn dok se praktični deo sastojao iz usavršavanja stečenog znanja radom na dizajnu logoa za Evropsku konferenciju, publikacijama za JobFair i naslovnoj strani Godišnjeg izveštaja BEST Beograda.

BEST Design Week je podstakao studente dve studentske organizacije da rade na sopstvenom usavršavanju u oblastima koje na svojim studijama nisu u mogućnosti da usavrše i pri tome pomognu poboljšavanju kvaliteta publikacija i brendiranja organizacija.

Glavni organizator projekta je bila Marija Gogić, osoba odgovorna za logistiku – Aleksandar Linc Đorđević i osoba zadužena za komunikaciju sa učesnicima – Marija Krivokapić.