BEST Design Week 2016. godine

“BEST Design Week” je besplatni seminar dizajna i brendiranja koji se održao šesti put zaredom u Beogradu od 28. maja do 4. juna 2016. godine, u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope – BEST Beograd u saradnji sa privatnim fakultetom Metropolitan. Tokom sedam dana trajanja seminara, studenti svih tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu imali su priliku da uz pomoć eminentnih predavača, steknu znanja iz oblasti brendiranja, ali i da savladaju rad u softverskim programima za dizajn.

Glavne organizatore događaja možete pronaći na sledećem linku Organizatori 2016, kao i predavače na Predavači 2016.

Cilj seminara je da studentima omogući da kroz niz besplatnih treninga unaprede svoje veštine u ovoj oblasti koju prepoznajemo kao neophodnu komponentu modernog obrazovanja. Seminar sadrži teorijski deo, kroz koji se studenti upoznaju sa pojmovima brendiranja, kreiranja vizuelnog identiteta i dizajna, ali i praktični deo, koji se odnosi na rad u softverskim paketima za dizajn. Na taj način, seminar obuhvata oblast obrade fotografija i dizajn publikacija.

Seminar se sastojao iz tri radionice: 

Design Basic  namenjen je studentima koji se nisu susretali sa dizajnom, a žele da nauče osnove dizajna kroz rad u programima Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Design Advanced – Design Advanced je namenjen studentima koji imaju osnovno znanje iz oblasti dizajniranja, brendiranja i 3D modelovanja. Cilj radionice je da se usavrše postojeća znanja iz oblasti 3D modelovanja i dizajniranja. Učesnici izrađuju 3D model uz pomoć predavača, a potom se bira i pobednik najbolje urađenog modela.

Web Design – namenjen je studentima koji žele da se bave web design-om i web development-om. Kroz rad u timovima, studenti su imali prilike da uz pomoć predavača osmisle, dizajniraju i izrade funkcionalne web sajtove na željenu temu.

Best Design Week podstiče studente da rade na sopstvenom usavršavanju u oblastima koje na svojim studijama nisu u mogućnosti da usavrše. Radionica predstavlja idealnu priliku da studenti kroz interaktivan pristup savladaju osnovne principe dizajna i tako dođu do kvalitetnog dizajnerskog rešenja.

Po završetku seminara, učesnici su dobili sertifikate koji su potpisali organizatori i predavači.

Na ovaj način BEST Beograd želi da doprinese komplementarnom obrazovanju studenata i daljem razvoju njihove profesionalne karijere. Planiramo da seminar u godinama koje dolaze postane prepoznatljiv brend Udruženja studenata tehnike Evrope – BEST Beograd. Projekat su podržali Grad Beograd i Univerzitet u Beogradu.