Završetak prvog razvojnog projekta Krovne organizacije mladih Srbije

koms

 

Projekat “Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice” je prvi razvojni projekat Krovne organizacije mladih Srbije i za cilj je imao podsticanje aktivne saradnje među organizacijama članicama, osnaživanje svake od organizacija pojedinačno, ali i KOMS-a kao mreže.

Projekat je osmišljen tako da se dva programa odvijaju paralelno, program obuke i mentorski program.

Program obuke je organizovan u tri trodnevna trening modula. Na svakom od modula će organizacije učesnice imati po jednog predstavnika/cu. Tokom obuke, učesnici/e će se baviti sledećim temama:
Prvi modul: Upravljanje organizacijom – Razvoj organizacione strukture, strateško planiranje, prikupljanje sredstava i upravljanje finansijama
Drugi modul: Aktivno učešće mladih – Mapiranje lokalnih potreba, razvoj predloga praktičnih politika, učešće mladih u procesu donošenja odluka, javno zastupanje.
Treći modul: Mobilizacija zajednice – Pokretanje akcija, umrežavanje i razvoj partnerstava, odnosi sa javnošću, novi mediji kao sredstvo za društvene promene, akteri omladinske politike.

Paralelno sa programom obuke, trajao je i mentorski program u kojem svaka od organizacija učesnica obuke ima po jednu mentorsku organizaciju, takođe članicu KOMS-a. Program mentorstva je zamišljen kao program podrške i solidarnosti među organizacijama članicama KOMS-a, gde će organizacije sa iskustvom i dokazanim uspehom u radu pružiti mentorsku podršku organizacijama koje se susreću sa izazovima u svom radu. Mentorski program za cilj ima kreiranje razvojnog plana mentorisane organizacije, razmenu primera dobre prakse i praktičnih saveta za efikasno rešavanje problema, ali i podsticanje saradnje i snažnijeg povezivanja unutar mreže. Svakoj mentorskoj organizaciji su dodeljene dve mentorisane organizacije, sa kojima će raditi na izradi razvojnih planova, ali i stajati im na raspolaganju za konsultacije u vezi sa organizacionim razvojem, izazovima i načinima za prevazilaženje istih. Predviđeno je da svaki od mentorski parova održi najmanje četiri sastanka na unapred predviđene teme.

Po završetku projektnih aktivnosti, krajem februara 2015. godine organizovana je konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta u prisustvu svih učesnika i učesnica projekta, donatora i partnera.

U toku sprovođenja projekta, KOMS se gotovo u potpunosti oslanjao na sopstvene kapacitete , pa su tako svi predavači i predavačice stručnjaci i stručnjakinje koji/e su u nekom delu svog profesionalnog rada bili/e ili još uvek jesu deo KOMS tima.

Organizovanje razvojnih projekata, odnosno jačanje mreže kao takve će i u narednim godinama biti jedan od glavnih ciljeva rada Krovne organizacije mladih Srbije.