Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2015

Univerzitet u Beogradu i Gradska uprava grada Beograda pozivaju studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2015.

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom grada Beograda od 2010. godine. Program omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje. U proteklih pet godina realizacije, preko 1200 studenata sa 24 fakulteta Univerziteta u Beogradu je steklo prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

Integralni tekst konkursa (sa detaljnim opisima pozicija i lokacija) i Vodič kroz konkurs su dostupni na sajtu Centra za razvoj karijere koji će, kao i u ranijim ciklusima prakse administrirati ceo proces prijavljivanja i za organizacije – učesnice programa izvršiti predselekciju kandidata obuku mentora.

Program BG PRAKSA 2015 realizovaće se kao četvoromesečna praksa uz mentorsku podršku. Planirano je da se praksa realizuje u periodu od 1. jula do 30. oktobra. Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem – popunjavanjem formulara na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu. Rok za prijavu je 27. maj 2015. godine u ponoć.