Učlanjenje novih članova! :)

Ako si student tehničko-tehnološkog, prirodno-matematičkog fakulteta i želiš da se učlaniš u BEST dođi u petak 5. aprila u 18h u učionici br. 4  na  Tehnološko-Metalurškom Fakultet-u. Tada ćeš imati priliku da čuješ mini prezentaciju(trajanje 30 min.), na kojoj će ti biti bliže pojašnjen rad naše organizacije.

OČEKUJEMO TE!