Termini validacije naloga

 Validaciju naloga možete obaviti u četvrtak u periodu od 16 do 17 časova i u subotu od 14 do 15 časova.