Studenti tehnike se usavršavaju u pisanju projekata

BEST Beograd

BEST Beograd je 22. i 23. juna organizovao dvodnevni seminar obuke za pisanje projekata. Trening je imao za cilj da doprinese znanju studenata tehnike, koji su članovi BEST-a, ali i njihovom angažovanju u timu koji je oformljen tokom juna. Tokom prvog dana studenti su imali priliku da nauče nešto više o tome šta su projekti, zašto i kome se pišu i kako treba da izgleda projekat. Treninzi su detaljnije objašnjavali strukturu projekta i detalje koje treba koristiti prilikom pisanja kako bi projekat bio uspešan.

Drugi, praktični deo treninga, bio je veoma koristan da se stečeno znanje i upotrebi jer su polaznici imali prilike da sami napišu nacrt projekta. Oni su morali da prođu kroz ceo proces pisanja projekta, od osmišljavanja izgleda događaja i aktivnosti koje će se u okviru projekta sprovesti do izračunavanja budžeta za ostvarivanje događaja. Najinteresantniji deo bio je njihovo obrazlaganje nacrta uz pitanja ostalih učesnika. Pritom je došla do izražaja snalažljivost i veštine članova tima za pisanje projekata da svoj događaj predstave u najboljem svetlu.

Tokom drugog dana treninga, sesije su održali Marko Stojanović iz Građanskih inicijativa, koji je pomogao da se bolje razumeju neki detalji u pisanju projekata i prikazao da pisanje projekata nije bauk već da se to može sagledati i sa drugačije strane. Drugu sesiju držala je Marija Mitrović iz BCIF- a koja nam je predstavila ovu fondaciju i njihove konkurse i upoznala nas sa razmišljanjem jedne fondacije u trenutku izbora projekata koje će podržavati.

Na kraju novi tim u BESTu je ocenio da su treninzi bili korisni za budući rad u timu, a pozitivna atmosfera i zainteresovanost koje vladaju u timu odaju utisak početka jedne dobre nove priče u BEST-u Beograd.

Trening za pisanje projekata