Stručni seminar na temu “Kontrola kvaliteta i integrisani menadžment sistemi”

Udruženje studenata tehnike Evrope-BEST Beograd (Board of European Students of Technology) ovog proleća po deseti put organizuje Prolećni međunarodni stručni seminar pod nazivom “Quantity or quality, that is the question?”, koji će se baviti kontrolom kvaliteta i integrisanim menadžment sistemima. Seminar će se održati od 11. do 21. aprila 2013. na Mašinskom, Tehnološko-Metalurškom i Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Prilikom učešća na ovom seminaru 22 studenta sa 15 evropskih univerziteta zajedno sa svojim kolegama iz Beograda, imaće priliku da nauče na koji način se mogu poboljšati kvalitet, bezbednost i vitalnost preduzeća, kako se smanjiti rizici i izbeći grešeke koje se prave na tržištu. Takođe, evropski studenti će biti u prilici da se upoznaju sa radom najuspešnijih kompanija u Srbiji. BEST, kao jedna od vodećih studentskih organizacija koja širom Evrope stimuliše saradnju univerziteta, kompanija i studenata, želi da kroz ovakve događaje unapredi razmenu znanja i kulturnih vrednosti mladih čitave Evrope.
Ove godine, prepoznavši interese studenata i potrebe privrede, BEST je izabrao temu integrisanih menadžment sistema kao najosetljiviju iz oblasti savremenog poslovanja kompanija. Na ovaj način Udruženje želi da pruži studentima produbljivanje znanja iz ove oblasti ali i njegovu primenu, kako u periodu svog akademskog života, tako i periodu kasnijeg, profesionalnog.
BEST Beograd omogućava kako domaćim, tako i inostranim studentima koji dolaze da se usavršavaju u Srbiji, razmenjujući iskustva i znanja, da steknu širi uvid u metode rada koje se sprovode na drugim fakultetima. Osnovni ciljevi seminara su :

• pružanje temeljnog znanja putem predavanja eminentnih profesora Univerziteta u Beogradu, ali i vrhunskih stručnjaka iz kompanija sa kojima će studenti sarađivati;

• praktičan rad kroz raznovrsne radionice, ali i primena stečenog znanja kroz posete institutima, fabrikama, muzejima i samim kompanijama;

• ostvarivanje novih kontakata i poznanstava kroz timski rad na zajedničkom projektu;

• upoznavanje kulture, običaja i načina života u Beogradu i Srbiji;

• dobijanje sertifikata na osnovu testa provere stečenog znanja na kraju seminara od strane profesora i stručnjaka iz kompanija;

• sticanje ESPB bodova, koji su priznati na većini evropskih univerziteta.

Generalni pokrovitelj projekta je kompanija Holcim, dok su edukativni partneri SGS, najveća svetska organizacija za kontrolu, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju, Institut za standardizaciju Srbije, kao i ERSTE banka.
Projekat je podržan od strane Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda.

Više o kursu možete saznati na sledećoj adresi http://spc2013.best.rs/sr/