Regionalni sastanak lokalnih BEST grupa

Lokalne BEST grupe u Evropi su grupisane u regije kako bi svi  težili viziji podsticanja različitosti. Regionalni sastanci pomažu mladim BEST grupama da rastu i razvijaju se, razmenjujući iskustvo sa studentima sa drugih Univerziteta.

Ove godine od 2-6. aprila BEST Beograd će biti domaćin kolegama iz Budimpešte, Vešprema, Temišvara, Zagreba, Ljubljane i Novog Sada.

Tokom 4 dana studenti Udruženja Studenata Tehnike Evrope će učestvovati u edukativnim radionicama, razmenjivati iskustva sa kolegama iz regije, pripremati se za Generalnu Skupštinu i predstaviti kulturu svoje nacije kroz internacionalne večeri.

Organizaciji prolećnog regionalnog sastanka pomogli su Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Beogradu, kao i kompanije Delhaize Serbia, Heineken, i Redbull.