Prolećni sastanak komiteta za eksterne događaje

External events committee je jedan od šest komiteta Udruženja Studenata Tehnike Evrope koji se bavi kvalitetom komplementarnog obrazovanja koje lokalne BEST grupe obezbeđuju studentima Univerziteta u okviru kojeg funkcionišu. U drugoj polovini marta ove godine održan je sastanak ovog komiteta u Beogradu.

Studenti sa tehničkih fakulteta gradova Evrope su bili gosti studenata Univerziteta u Beogradu, volontera BEST Beograda. Teme sastanka su bile usko povezane sa kvalitetom neformalnog obrazovanja koje BEST pruža studentima kao i unapređenje rada samog komiteta.