Prolećni Međunarodni akademski seminar studenata tehnike Evrope

“Life cycle of an oil field”

2 -11. maj 2014. godine

za kursSa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST

Beograd (Board of Europian Students of Technology) organizuje dvanaesti po redu Međunarodni

akademski stručni seminar na temu eksploatacije nafte, pod nazivom “Life cycle of an oil

field’’. Ovogodišnji seminar će biti održan u periodu od 2. -11. maja 2014. godine u saradnji sa

Rudarsko-geološkim i Tehnološko-metalurškim fakultetom.

Učesnici seminara: 24 participanta sa 20 Univerziteta iz 15 zemalja i studenti Univerziteta u

Ove godine, akademskom delu seminara prisustvovaće studenti Univerziteta u Beogradu, čije studije

nalaze primenu u naftnoj industriji. Selekcija će se vršiti na osnovu ostvarenog uspeha u dosadašnjem

školovanju i stepenu zainteresovanosti za temu.

Učesnici seminara, biće u mogućnosti da steknu osnovna znanja o eksploataciji nafte, kao i da se

upoznaju sa praktičnim radom prilikom posete Rafineriji nafte Pančeva-NIS.

BEST kao organizacija koja širom Evrope podstiče saradnju Univerziteta, kompanija i studenata, kroz

ovakve događaje želi da unapredi razmenu znanja i kulturnih vrednosti mladih širom Evrope.

Osnovni ciljevi seminara su:

• pružanje temeljnog znanja putem predavanja eminentnih profesora Univerziteta u Beogradu,

ali i vrhunskih stručnjaka iz kompanija sa kojima će studenti sarađivati;

• praktičan rad kroz studije slučaja i raznovrsne radionice, ali i posete institutima, fabrikama,

muzejima i samim kompanijama;

• sticanje novih kontakata i poznanstava kroz timski rad na projektu;

• upoznavanje kulture, običaja i načina života u Beogradu i Srbiji;

• polaganje završnog testa provere stečenog znanja na kraju seminara od strane profesora i

stručnjaka iz kompanija;

• sticanje ESPB bodova, koji se mogu priznati na većini evropskih Univerziteta;

Generalni pokrovitelj seminara je kompanija “ Yunirisk ”, koja je prepoznala značaj ovog projekta

i pružila punu podršku u organizovanju seminara.

Edukativni partner seminara je kompanija NIS, koja je kroz svoj projekat ‘’Energija znanja’’

podržala akademski stručni seminar: “Life cycle of an oil field”.

Projekat je podržan od strane: Grada Beograda, Univerziteta u Beogradu, MOS-a, Kancelarije za

mlade, kao i Rudarsko-geološkog i Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Za više informacija o seminaru posetite sajt seminara http://best.rs/spc14/