Prijave za BEST-ove jesenje stručne seminare

Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji za cilj ima obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti. Kursevi traju 9-10 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Tema i sadržaj kursa su određeni pre otvorenih prijava, te svaki student može da sem destinacije odabere i temu koja odgovara njegovoj struci i aplicira za kurs. Studenti koji žele da apliciraju za kurs u jednom od gradova u kome se organizuje moraju da naprave nalog na sajtu www.best.eu.org. Na sajtu se nalazi spisak svih gradova sa temama kursa. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacion pisma studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Na kurs može biti primljeno 24 studenta iz svih gradova u kojima postoji lokalna BEST grupa, a dobro napisano motivaciono pismo je najbitni kriterijum u prijavi. Priliku da se prijave iz Beograda imaju studenti tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta.

Većina Univerziteta u Evropi BEST kurseve priznaje kao značajnu vannastavnu aktivnost, te se za pohađanje ovog kursa dobijaju i ESPB bodovi, na Univerzitetu u Beogradu samo određeni fakulteti priznaju bodove dobijene na ovaj način. Potvrdu o pohađanju kursa izdaje Univerzitet grada u kome je kurs održan. Pohađanje kursa je potpuno besplatno, obezbeđeni su hrana, smeštaj i sve vannastavne aktivnosti koje su predviđene programom. Student koji bude primljen na kurs je u obavezi da lokalnoj BEST grupi dostavi potvrdu da je student Univerziteta u Beogradu, da govori Engleski jezik i ukoliko bude izabran ostavi depozit u visini od 30e kao potvrdu da će sigurno na kurs otputovati. Depozit se vraća studentu po povratku u Srbiju. Jedino što lokalna BEST grupa ne obezbeđuje je refundacija putnih troškova do grada u kome se kurs održava. Studenti sa visokim prosekom tokom studija mogu da dobiju potvrdu od Lokalne BEST grupe i tako u svojoj opštini apliciraju za refundaciju putnih troškova.

Godišnje preko 7000 studenata poseti univerzitetske centre širom Evrope i na taj način doprinese razvoju sopstvenog obrazovanja.

Prijave za jesenju sezonu kurseva su otvorene do 17. maja 2015. godine u 23 časa.

Više informacija možete pronaći na http://best.rs/ ili http://best.eu.org/student/