Novi izvršni odbor

XIII Izvršni odbor

XIII Izvršni odbor

U nedelju 30. novembra izabran je XIII izvršni odbor Udruženja studenata tehnike Evrope, lokalne grupe Beograd. Novi odbor čine:

Sonja Mihajlov, student Građevinskog fakulteta, predsednik
Danica Božin, student Arhitektonskog fakulteta, sekretar
Lucija Nikić, student Arhitektonskog fakulteta, blagajnik

Lazar Stanojković, student Tehnološko-metalurškog fakulteta, HR koordinator
Stefan Živojinović, student Saobraćajnog fakulteta, FR koordinator
Jovan Praštalo, student Tehnološko-metalurškog fakulteta, PR koordinator
Milica Antonović, student Fakulteta organizacionih nauka, IT koordinator

“Nadamo se da ćemo ispuniti sva očekivanja članova naše organizacije i partnera BEST-a. Nastavićemo da radimo sa još većim entuzijamom, a sve u cilju napredovanja kako same organizacije tako studenata članova BEST-a i učesnika naših projekata”.

Sonja Mihajlov