Marketing SIT (Short Intensive Training)

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd organizovalo je događaj edukativnog karaktera, Marketing SIT (Short Intensive Training), u saradnji sa internacionalnim Marketing komitetom BEST-a u periodu od 10. do 14 oktobra 2014. godine na Tehnološko-metalurškom i Mašinskom fakultetu.

Učesnici ovog događaja su bili članovi Marketing komiteta iz sedam evropskih zemalja i članovi naše lokalne grupe iz tima za odnose s javnošću.

Marketing komitet je BEST-ov internacionalni komitet koji se bavi promocijom BEST-ovih servisa, tačnije dizajnom, PR-om i marketingom. Jedan od dugoročnih ciljeva BEST-a kao organizacije je pravljenje Marketing Plana, odnosno priručnika u kome će biti definisano kako napraviti marketing strategije za naredne godine – kako se predstavljamo kompanijama, kako fakultetima, studentima, u skladu sa trenutnim trendovima. Sa tom namerom, BEST želi da edukuje buduće eksperte u marketingu kako da naprave plan, marketinške strategije i akcije, i ovo su upravo teme kojima su se treninzi na ovom događaju bavili. Treninge su držali sertifikovani treneri i tutori Marketing komiteta Marija Gogić, Marina Marčeta i Judit Gyenese.

Neke od tema koje su obrađivane tokom događaja su osnove iz marketing menadženta, istraživanje tržišta i trenutnih trendova, šta je marketing, definisanje ciljne grupe, digitalni marketing, merenje marketinškog uspeha i mnoge druge.

Pored edukativnog dela događaja, učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa kulturom i tradicijom Beograda kroz razne društvene aktivnosti koje su organizovali članovi udruženja.