Interni treninzi u organizaciji BEST-a Beograd

Kako je novembar mesec zatišja pred buru, članovi BEST-a Beograd iskoristili su taj miran period između svoja dva velika projekta za usavršavanje u takozvanim “softskill” veštinama. U toku prošle nedelje održana su dva treninga – jedan na temu saradnje sa kompanijama i drugi na temu saradnje sa medijima u cilju da se novi članovi BEST-a Beograd pripreme za rad na projektima koji nas očekuju.

BEST Beograd neguje princip prenosa znanja sa starijih i iskusnijih članova na nove koji tek dođu u organizaciju sa željom da aktivno učestvuju na aktuelnim projektima. Softskill veštine neophodne za funkcionisanje jedne studentske, nevladine i neprofitne organizacije su svakako nešto što kasnije može predstavljati značajnu stavku u CV-ju, a članovi ih savladaju na jedan zanimljiv i kreativan način, uz stalnu podršku BEST-ovih „veterana“.

Trening na temu saradnje sa kompanijama održala je FR koordinator BEST-a Mina Valčić, a trening na temu saradnje sa medijima PR koordinator Tatjana Zavađa, članovi izvršnog odbora BEST-a Beograd. Primenjena je interaktivna metoda prenosa znanja sa posebnim osvrtom na simulacije zamišljenih situacija na kojima su učesnici mogli direktno da isporbaju novostečeno znanje.