Gerila marketing u službi BEST-a

Članovi organizacije studenata tehnike Evrope – BEST Beograd održali su danas promocije zimskih kurseva koje BEST na internacionalnom nivou organizuje širom Evrope za studente tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta na interesantan i neobičan način. Naime, u zgradama Mašinskog i Fakulteta tehničkih nauka članovi BEST Beograd prošetali su haljine od novina 24h, specijalno kreiranih za ovu priliku. Uspeh je bio neizostavan, studenti su prilazili i sami da pitaju o čemu se radi. Ideja je bila zasnovana na gerila marketingu, odnosno pokušaju da se zaobiđu tradicionalni načini informisanja i na kreativan način studentima prikaže mogućnost da besplatno usavršavaju svoje znanje u metropolama Evrope.

Prezentacije će se 11. i 12. oktobra održati i na ostalim fakultetima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, kao i u studentskim domovima i menzama.