BEST-ovo finalno, međunarodno, inženjersko takmičenje

BEST-ovo finalno, međunarodno, inženjersko takmičenje

EBEC Final 2013

 photo06

Varšava, Poljska 1-9. avgust 2013.

120 najboljih studenata tehnike Evrope će se takmičiti na  Finalnom, međunarodnom BEST-ovom inženjerskom takmičenju (European BEST Engineering Competition- EBEC Final)  u organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope (Board of European Students of Technology- BEST).

EBEC Final je međunarodno takmičenje inžinjera tehnike. Finalnom takmičenju prethode lokalna i regionalna takmičenja na kojima se selekcijom kroz različite zadatke biraju najkreativniji i najsposobiji studenti tehnike. Ove godine 120 studenata tehnike izabrano je od više od 5000 učesnike, putem 83 lokalna i 15 regionalnih takmičenja. Najboljih 30 timova, od po 4 studenta, su se plasirala na finalno takmičenje rešavajući zadatke u kategorijama Team design ( praktično rešenje sa prototipom) i Case study ( teoretsko rešenje na zadati problem).

EBEC Final 2013 podržan je od strane Rektora Univerziteta Tehnologije u Varšavi, Gradonačelinka  Varšave (Hanna Gronkiewicz-Waltz), Ministra nauke i visokoškolskog obrazovanja Poljske, Poljske akademije nauka i UNESCO-a.

Više informacija o EBEC Final takmičenju možete naći na ebec.BEST.eu.org

BEST je apolitična, neprofitna, studentska, volonterska organizacija koja svojim delovanjem omogućava komplementarna znanja studentima i podstiče mobilnost studenata Evrope.

BEST Beograd je Lokalna BEST grupa sa sedištem u Beogradu, koja broji više od 200 aktivnih članova, studentata Beogradskog Univerziteta. Studenti volonteri svojim radom unapređuju svoje sposobnosti, stiču komplementarna znanja ali i omogućavaju svojim kolegama da unaprede sebe organizovanjem kurseva, takmičenja, seminara, kulturnih razmena i sajma zapošljavanja.