Asseco Journey

Asseco Jouney za WEB
Kompanija Asseco SEE (South Eastern Europe) koja se bavi računarskim programiranjem, organizovaće14. novembra otvoreni dan za 50 najbržih studenata-  Asseco Journey.
Prijavljivanje se vrši slanjem CV-ja u elektronskoj formi na adresu  journey@asseco-see.rs
Rok za dostavljanje CV-ja  je 8. novembar.