Aktivizam mladih u proteklih deset godina kroz prizmu BEST Beograda

petak, 19 .septembar, 17.00h, Studentski kulturni centar(SKC), Novi prostor

BEST (engl. Board of European Students of Technology- Udruženje studenata tehnike Evrope) je

međunarodna, volonterska, neprofitna, apolitična, studentska organizacija koja studentima tehničih fakulteta

nudi komplementarno obrazovanje, razvoj potencijala i podršku u započinjanju karijere u struci. BEST je na

međunarodnom nivou osnovan 1989. godine i organizuje preko 100 događaja godišnje, povezujući na taj način

više od 4 800 studenata, sa 95 univerziteta u 33 zemlje Evrope.

BEST Beograd (Udruženja studenata tehnike Evrope – lokalna grupa Beograd) od 2003. godine obezbeđuje

povezivanje, razmenu i saradnju među studentima Evrope, i kao takva danas je jedna od najprepoznatljivijih

studentskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu.

Glavne delatnosti udruženja su organizovanje stručnih kurseva, inženjerskih takmičenja i kulturnih razmena, kroz

koje se stvara dodatna vrednost obrazovanju, koje pruža univerzitet.

Za deset godina postojanja, preko 1200 studenata Univerziteta u Beogradu pohađalo je neki od BEST- ovih

kurseva u Evropi, a preko 1000 stranih kolega je posetilo događaje u Beogradu.

Neki od događaja koje je BEST organizovao su:

– 9 Sajmova zapošljavanja – Job Fair – projekat sa partnerskom organizacijom LK EESTEC (Job Fair 2012.

imao je 5000 posetilaca i 3500 ostavljenih biografija)

– 12 međunarodnih akademskih stručnih seminara

– 2 Regionalna inženjerska takmičenja- EBEC Balkan (kao organizatori i koorganizatori)

– 7 Lokalnih inženjerskih takmičenja- EBEC Local

– 29. Evropsku konferenciju studenata tehnike (General Assembly 2011) za 300 studenata, predstavnika

lokalnih BEST grupa iz Evrope

– 4 lokalna seminara dizajna i brendiranja – BEST Design Week

– mnoge druge promotivne, edukativne interne događaje (PR SIT- međunarodna trening sesija marketing tima

u okviru BEST-a, EDUco- međunarodni sastanak edukativnog komiteta u okviru BEST-a, CE ( engl. cultural

exchange) kulturna razmena sa studentima iz Evrope i dr.)

BEST Beograd za svojih deset godina postojanja uspešno povezuje studente, kompanije i univerzitet

unapređujući i ojačavajući kapacitete i potencijale studenata tehnike, podstičući razmenu znanja i iskustava sa

kolegama sa drugih evropskih univerziteta.