“BEST Design Week – Dizajn.Je.Svuda.”

“BEST Design Week – Dizajn.Je.Svuda.”

Studenti tehničko-tehnoloških fakulteta razvijaju svoje kreativne sposobnosti

17-21.decembar 2012.

ITAcademy, Zemun

“BEST Design Week – Dizajn.Je.Svuda” je seminar dizajna i brendiranja koji će se održati u Beogradu od 17. do 21. decembra 2012.godine. Po drugi put, organizator ovog događaja je Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, u saradnji sa međunarodnom školom za edukaciju i informatiku ITAcademy. Tokom pet dana trajanja besplatnog seminara, studenti svih tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu će imati priliku da savladaju znanje i veštine iz ove oblasti na kreativan način. Prijave su otvorene od 6. decembra na sajtu www.best.rs/bdw .

S obzirom da je dizajn danas postao neophodna komponenta modernog obrazovanja, cilj ovog seminara je da se studentima omogući da se inovativno izražavaju u radu nezavisno od struke. Seminar sadrži teorijski deo, kroz koji će se studenti upoznati sa opštim pojmovima dizajna i brendiranja, ali i praktični deo, koji će se odnositi na rad u softverskim paketima za dizajn. Na taj način će seminar obuhvatiti oblast obrade fotografija i dizajn publikacija. Predavanja će biti organizovana u prostorijama međunarodne škole za edukaciju i informatiku ITAcademy, u Zemunu (www.it-akademija.com).
Dizajn je deo svakodnevnice, i uvidevši da on direktno utiče na konkretni uspeh najrazličitijih projekata, a sa druge strane i na opšti razvoj društvu, BEST Beograd je odlučio da omogući mladima da steknu znanje iz ove oblasti. Na ovaj način BEST Beograd želi da doprinese komplementarnom obrazovanju studenata i daljem razvoju njihove profesionalne karijere.

Po završetku seminara, učesnici dobijaju sertifikat potpisan od strane organizatora.

Projekat je podržao Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd.

Za više informacija o seminaru i načinu prijave posetite oficijalnu web stranicu www.best.rs/bdw , kao i prezentaciju Udruženja www.best.rs .