Kursevi


Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti. Kursevi traju 7-14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Tema i sadržaj kursa su određeni pre otvorenih prijava, te svaki student može da sem destinacije odabere i temu koja odgovara njegovoj struci i aplicira za kurs. Studenti koji žele da apliciraju za kurs u jednom od gradova, u kome se organizuje, moraju da naprave nalog na internet stranici www.best.eu.org. Na ovoj internet stranici nalaze se spisak svih gradova i teme kurseva. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacionog pisma studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Na kurs mogu da budu primljena 22 studenta iz svih gradova u kojima postoji lokalna BEST grupa, a dobro napisano motivaciono pismo je najbitniji kriterijum prilikom prijave. Priliku da se prijave iz Beograda imaju svi studenti tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Većina univerziteta u Evropi priznaje BEST kurseve kao značajnu vannastavnu aktivnost, te se za pohađanje ovog kursa dobijaju i ESPB bodovi. Na Univerzitetu u Beogradu samo određeni fakulteti priznaju bodove dobijene na ovaj način. Potvrdu o pohađanju kursa izdaje univerzitet grada u kome je kurs održan. Pohađanje kursa je potpuno besplatno, obezbeđeni su hrana, smeštaj i sve vannastavne aktivnosti koje su predviđene planom i programom. Student koji bude primljen na kurs u obavezi je da lokalnoj BEST grupi dostavi potvrdu da je student Univerziteta u Beogradu, da govori engleski jezik i ukoliko bude izabran ostavi depozit u iznosu od 30 eura kao potvrdu da će sigurno otputovati na kurs. Depozit se vraća studentu po povratku u Srbiju. Jedino što lokalna BEST grupa ne obezbeđuje je refundacija putnih troškova do grada u kome se kurs održava. Studenti sa visokim prosekom tokom studija mogu da dobiju potvrdu od lokalne BEST grupe i tako u svojoj opštini apliciraju za refundaciju putnih troškova.

Godišnje više od 7000 studenata poseti univerzitetske centre širom Evrope i na taj način doprinese razvoju sopstvenog obrazovanja.

Više informacija možete pronaći na www.best.eu.org/student ili na http://best.rs/kako-da/.