Kompanije i BEST


Već dugi niz godina BEST sarađuje sa uspešnim kompanijama, kako na lokalnom, tako i na internacionalnom nivou, sa ciljem ispunjavanja svoje misije i vizije. Partnerske kompanije prepoznale vrednosti BEST-a i zato iz godine u godinu sve više njih uspostavlja saradnju sa BESTom na projektima kao što su sajmovi zapošljavanja, akademski kursevi, trening radionice i interne konferencije.

Najviši nivo saradnje ostvaruju korporativni partneri BEST-a sa kojima uspostavljamo zajedničke interne i eksterne projekte, oni uživaju najviši nivo medijske zastupljenosti na projektima, imaju puni pristup BEST Centru za karijeru kao i svim članovima BEST-a na Evropskom nivou. Preko BEST-a ove kompanije ostvaruju i direktan kontakt sa brojnim Evropskim univerzitetima, profesorima i studentima. Koorporativni partneri BEST-a su P&G, ING, Thales i Shell.

Partneri za karijernu podršku su kompanije koje žele da promovišu svoje vrednosti, imidž i karijerne ponude učesnicima BESTovih projekata. Oni učestvuju na okruglim stolovima, BEST javnim dešavanjima, imaju puni pristup BEST Centru za karijeru i uživaju visok nivo medijske zastupljenosti. Partneri za karijernu podršku su Veolia, Whirpool, Fugro, Enel i Evropska kancelarija za patente.

Partneri BEST-a su takođe i kompanije koje pružaju podršku na raznim projektima i žele da promovišu svoj imidž i vrednosti kroz BEST. Partneri BEST-a na Evropskom nivou su ESA, Vestas, Evropska Komisija, TU Delft, Brose i Rio Tinto.

Lokalna BEST Grupa Beograd takođe sarađuje sa preko 40 kompanija na srpskom tržištu kao što su Ericsson, Orion telekom, Holcim, Fiat, Telenor, Vip mobile, Telekom Srbija, NIS, Coca Cola HBC, Microsoft, youngculture, P3 Communicatons, Zepter, Wurth d.o.o. i mnoge druge.