Kontakt


Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd

Naziv: Udruženje studenata tehnike Evrope - BEST Beograd
Adresa: Karnegijeva 4, 11000 Beograd
PIB: 103212212
Maticni broj: 17522604
Žiro racun: 180-1001210014895-85, Alpha Bank Srbija
e-mail beograd@best.eu.org
telefon: 011/3370545
Upravni odbor: Upravni odbor LBG Beograd

Ako želite da nas posetite,  pošaljite nam mail na beograd@best.eu.org

Naša kancelarija nalazi se na Tehnološko-metalurškom fakultetu!


View Larger Map

Kada uđete na fakultet, pređete preko mostića sa desne strane...