Razmena studenata tehnike Srbije i Hrvatske

Od 21. do 24. jula 2011. godine, u Beogradu i Srbiji se održava Četvorodnevna kulturna razmena studenata tehnike iz Hrvatske i Srbije, u organizaciji lokalne BEST grupe Beograd.

Cilj događaja je unaprediti saradnju među studentima tehnike i budućim liderima ove dve zemlje. Ovim projektom BEST Beograd želi da radi na promociji tolerancije među mladima i na jačanju veza među studentima tehnike Hrvatske i Srbije. Takođe, studenti sa Univerziteta u Zagrebu i Beogradu će imati priliku da uporede metode studiranja i načine života u ove dve susedne zemlje i da na osnovu doživljenog rade na napretku studiranja u svojoj zemlji.

Organizacijom i učestvovanjem u internacionalnim kulturnim događajima poput ovog, studentima u Srbiji se pruža prilika za umrežavanje sa svojim kolegama sa 90 drugih univerziteta u Evropi. Gosti i domaćini razmene moći će da razmene saznanja i iskustva stečena na svojim matičnim univerzitetima, koja će im doprineti u usavršavanju.

Značaj ovog događaja za razvoj kulturnog dijaloga između mladih Srbije i Hrvatske prepoznala je i Hrvatska ambasada koja će u petak 22. jula 2011. godine u 10h održati prijem u Ambasadi Republike Hrvatske za studente tehnike koji učesvuju u projektu. Na prijemu će se obratiti gospodin Mario Zadar u ime Ambasade Republike Hrvatske i Marijan Nikolić, PR Univerziteta u Beogradu, a očekujemo i predstavnike Ministarstva omladine i sporta, kao i brojne domaće televizijske stanice i dnevne novine.