Currently browsing: Vesti
poseta lokalnoj BEST grupi Mostar

Poseta observer BEST grupi Mostar

Predstavnici BEST-a Beograd bili su u radnoj poseti Tehničkom klubu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru od 16. do 21. decembra 2011. godine. Cilj posete je bio pored upoznavanja i druženja sa novom posmatračkom grupom BEST-a i održavanje stručnih treninga koji

OpŠirnije

Trening

Interni treninzi u organizaciji BEST-a Beograd

Kako je novembar mesec zatišja pred buru, članovi BEST-a Beograd iskoristili su taj miran period između svoja dva velika projekta za usavršavanje u takozvanim “softskill” veštinama. U toku prošle nedelje održana su dva treninga – jedan na temu saradnje sa

OpŠirnije

BEST Beograd

Internacionalna jesen u Beogradu

Tokom deset dana u Srbiji će gostovati 12 studenata iz Rige (Letonija) i 12 studenata iz Istanbula (Turska). Skup organizuje Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd od 05. do 15. septembra ove godine. Ovaj događaj karakterističan je po tome

OpŠirnije

BEST Belgrade

Razmena studenata tehnike Srbije i Hrvatske

Od 21. do 24. jula 2011. godine, u Beogradu i Srbiji se održava Četvorodnevna kulturna razmena studenata tehnike iz Hrvatske i Srbije, u organizaciji lokalne BEST grupe Beograd. Cilj događaja je unaprediti saradnju među studentima tehnike i budućim liderima ove

OpŠirnije