Reć logističara

Jedan od ciljeva ovog događaja je da na mala vrata pripremi buduće inžinjere na česte situacije: Kroz takmičenje će se studenti susretati sa novim izazovima koje u kratkom vremenskom periodu treba da reše kao tim. Smatram da  je to iskustvo, koliko god malo delovalo na prvi pogled, nešto što znači osobama čiji će posao biti svakodnevno rešavaje praktičnih problema zadataka. To je upravo ono što očekujem od ovog događaja: pripremanje studenata malim koracima za izazove koje ih čekaju u daljem, profesionalnom životu.

Vuk Obradović, logističar

Back Arrow

BEST Beograd