Radionice


Četvrtak, 10. mart 2016

10 - 11h

11 - 13h

12 - 14h

12 - 14h

Svečana sala Mašinskog fakulteta

Svečana sala Mašinskog fakulteta

Mašinski fakultet, učionica 514

Mašinski fakultet, učionica 104

Petak, 11. mart 2016

09 - 17h

12 - 14h

14 - 16h

16 - 17h

Mašinski fakultet, učionica 514

Mašinski fakultet, učionica 514

Mašinski fakultet, učionica 514