Best Design Week se sastoji iz četiri radionice:

 

Design Basic Course – namenjen je studentima koji se do sad nisu susretali sa grafičkim dizajnom, a žele da nauče osnove dizajna kroz rad u programima Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Radionica se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Osnovan je kako bi omogućio studentima da steknu elementarna znanja iz oblasti grafičkog dizajna i brendiranja koja smo prepoznali kao neophodnu veštinu današnjice. Cilj je da nakon nedelju dana samostalnog i interaktivnog rada sa predavačima, učesnici radionice prezentuju svoj finalni rad koji je rezultat novostečenih znanja i veština.

 

Design Advanced Course– namenjen je studentima koji već imaju osnovno znanje iz oblasti dizajna, brendiranja i korišćenja programa Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Radionica se sastoji iz praktičnog dela. Predavači će posvetiti najviše pažnje prenošenju iskustva u radu sa klijentima kao i značaju dizajna i vizuelnog identiteta na prodaju proizvoda. CIlj je da nakon nedelju dana polaznici prošire i unaprede svoja znanja i da tokom seminara kreiraju finalni proizvod koji će biti odraz njihovog rada i stečenih veština.

 

Web Design Basic Course– namenjen je studentima koji su zainteresovani za Web Design, ali do sada nisu imali prilike da se bave time. Cilj radionice je da studenti steknu tehnička znanja – da nauče kako napraviti web sajt, koje tehnologije su potrebne za to, da se upoznaju sa osnovama HTML-a i CSS-a; ali da pored toga steknu i osnovna znanja iz oblasti dizajna i brendiranja.

Učesnici će, nakon nedelju dana interaktivnih radionica, naučiti kako da samostalno dizajniraju funkcionalan web sajt i imati priliku da prezentuju finalni rezultat svog rada.

 

Web Design Advanced Course – namenjen je studentima koji se bave grafičkim ili web dizajnom i imaju osnovno znanje iz oblasti dizajniranja, brendiranja i korišćenja određenih programskih paketa. S obzirom na to da se od studenata očekuje da već poseduju osnovna tehnička znanja, fokus ove radionice će biti UX/UI (User eXperience, User Interface). Pored toga, radionica će obuhvatiti i osnove web programiranja – JavaScripta, kako bi učesnici naučili kako da spoje dizajn sa programiranjem i da učine svoj web sajt dinamičnijim.