Organizator BEST Design Week­ – a je Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, neprofitna i apolitična studentska organizacija čija je misija razvijanje studenata. BEST Beograd je član mreže BEST – a (Board of European Students of Technology) koja obuhvata 96 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

BEST Design Week pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

Organizacioni tim BEST Design Week­-a 2018 čine:

Filip Rakas

Glavni Organizator

+381(0)695789823

filip.rakas.best@gmail.com

Tijana Ninković

Koordinator za odnose sa kompanijama

+381(0)644617925

tijana.ninkovic6@gmail.com

Tamara Antanasijević

Marketing koordinator

+381(0)652988797

tamara.antanasijevic.best@gmail.com

Uroš Nedeljković

Koordinator za logistiku

+381(0)695265895

uros.nedeljkovic.best@gmail.com