Organizator BEST Design Week­ – a je Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, neprofitna i apolitična studentska organizacija čija je misija razvijanje studenata. BEST Beograd je član mreže BEST – a (Board of European Students of Technology) koja obuhvata 96 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

BEST Design Week pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

Organizacioni tim BEST Design Week­-a 2017 čine:

Filip Markovski

Glavni Organizator

+381(0)63 479 562
filip.markovski@BEST.eu.org

Stefan Kovačević

Koordinator kursa

+381(0)64 56 53 063
stefikov95@gmail.com

Stefan Gogić

Koordinator za odnose sa kompanijama

+381(0)61 206 37 86
stefan.gogic.best@gmail.com

Jelena Nikolić

Marketing koordinator

+381(0)64 046 34 86
jelenanikolica@gmail.com

Petar Stevanović

Koordinator za logistiku

+381(0)63 758 13 12
petar.stevanovic.best@gmail.com