Organizator BEST Design Week­ – a je Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, neprofitna i apolitična studentska organizacija čija je misija razvijanje studenata. BEST Beograd je član mreže BEST – a (Board of European Students of Technology) koja obuhvata 96 lokalnih BEST grupa u 34 zemlje Evrope.

BEST Design Week pripada grupi lokalnih događaja koje BEST sprovodi tokom godine.

Organizacioni tim BEST Design Week­-a 2016 čine:

Nataša Radić

Glavni organizator

069 350 61 33
natasa.radic@BEST.eu.org

Nikola Solunac

Koordinator kursa

064 307 03 94
nikola.solunac@BEST.eu.org

Bojana Gojak

Odnosi sa kompanijama

065 456 07 68
bojana.gojak@BEST.eu.org

Milica Savić

Odnosi sa javnošću

065 231 344 3
milica.savic@BEST.eu.org

Milica Nešković

Koordinator za logistiku

062 972 35 63
milica.neskovic@BEST.eu.org